Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Adama Mickiewicza

Patron

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI ADAMA MICKIEWICZA – PATRONA GIMNAZJUM NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

24 grudnia 1798 – narodziny Adama Bernarda Mickiewicza
1807 – początek nauki Mickiewicza w szkole dominikańskiej w Nowogródku
1812 – śmierć ojca Adama Mickiewicza – wkroczenie do Nowogródka wojsk napoleońskich i odwrót spod Moskwy
1815 – rozpoczęcie nauki na Uniwersytecie Wileńskim
1817 – założenie Towarzystwa Filomatów
1818 – debiut Mickiewicza – Tygodnik Wileński publikuje wiersz Zima miejska
1819 – pierwszy pobyt w Szczorsach i, być może, w Tuhanowiczach
– początek pracy nauczycielskiej w Kownie
1820 – wakacyjny pobyt w Tuhanowiczach
– śmierć matki
– publikacja Ody do młodości
– początek pracy nad II częścią Dziadów
1821 – ślub Maryli Wereszczakówny z hrabią Puttkamerem
– początek pracy nad IV częścią Dziadów
1822 – wydanie pierwszego tomu Poezji Mickiewicza – Ballad i romansów
1823 – wydanie drugiego tomu Poezji Mickiewicza, zawierającego Grażynę oraz II i IV część Dziadów
– proces i uwięzienie filomatów
1824 – zwolnienie Mickiewicza z więzienia
– zesłanie poety wraz z innymi filomatami do Rosji
1825 – podróż z  Petersburga do Odessy
– wycieczka na Krym
1826 – wydanie Sonetów krymskich
1828 – ukazanie się Konrada Wallenroda
1829 – podróż z Petersburga do Niemiec
– pobyt w Berlinie, Dreźnie, Pradze i Rzymie
1830 – wycieczka do Neapolu, Pompejów i na Sycylię
– piesze wycieczki po Szwajcarii
– powrót do Rzymu
– wybuch powstania listopadowego
1831 – wyjazd z Rzymu do Paryża
– pobyt w Wielkopolsce
– upadek powstania
1832 – pobyt w Dreźnie, gdzie powstaje III część Dziadów
– przybycie do Paryża
– powstanie Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego
– prawdopodobny początek pracy nad Panem Tadeuszem
1833 – redagowanie czasopisma Pielgrzym Polski
1834 – wydanie Pana Tadeusza
– ślub z Celiną Szymanowską
1835 – narodziny córki Marii
1836 – publikacja pierwszej części aforyzmów Zdania i uwagi
1838 – narodziny syna Władysława
– uzyskanie posady profesora literatury łacińskiej w Lozannie
– ostry atak choroby psychicznej żony
1839 – wykłady na Akademii w Lozannie
– powstają wiersze zwane lirykami lozańskimi
1840 – narodziny w Lozannie drugiej córki, Heleny
– powrót do Paryża i objęcie katedry literatur słowiańskich w College de France
1841 – pierwsza wizyta Andrzeja Towiańskiego u Mickiewicza
1842 – narodziny syna Aleksandra
– powstanie Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców
1843 – nieudana próba uzyskania przez Towiańskiego audiencji u papieża
1844 – ostatni wykład w College de France
1845 – narodziny piątego dziecka, Jana Gwalberta
– wyjazd Mickiewicza do Szwajcarii do przebywającego tam Towiańskiego
1846 – zerwanie znajomości z Andrzejem Towiańskim
1848 – Wiosna Ludów w Europie
– wyjazd Mickiewicza do Rzymu, audiencja u papieża Piusa IX
– utworzenie legionu polskiego we Włoszech
1849 – objęcie redakcji pisma La Tribune des peuples (Trybuna Ludów)
1850 – przyjazd Zofii Szymanowskiej
– narodziny szóstego dziecka, Józefa
1852 – rozpoczęcie pracy w Bibliotece Arsenału
1855 – śmierć Celiny Mickiewiczowej
– przyjazd poety do Konstantynopola, gdzie tworzono polskie formacje wojskowe
29 listopada 1855 – śmierć Adama Mickiewicza