Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Adama Mickiewicza

Szkolny Klub Europejski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =

WITAMY NA STRONIE SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

„EURO-WSPÓLNOTA”


Inicjatywa powoływania szkolnych klubów europejskich pochodzi z Portugalii, skąd przez Radę Europy trafiła w latach 90-tych do Polski. Jest formą współpracy nauczycieli i ich uczniów na rzecz upowszechniania wiedzy o Europie.

           Szkolny Klub Europejski „Euro-Wspólnota” działający przy Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim skupia młodzież gimnazjalną tj. 14-16-latków. Przynależnośc do klubu nie jest obowiązkowa.

           Klub został założony w styczniu 2001r., opiekunem klubu została mgr Małgorzata Flaga a obecnie mgr Dorota Malec- Lipowska, nauczyciel geografii i informatyki  w Gimnazjum nr 2. Swoją siedzibę ma w sali lekcyjnej nr 11, gdzie nauczyciel i uczniowie spotykaja się w ramach tzw. zajęć pozalekcyjnych. Oprócz zajęć szkolnych klub „wychodzi” na zewnątrz szkoły rozpowszechniając zagadnienia unijne,  biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach, konkursach i uroczystościach w innych szkołach i na terenie miasta Piotrkowa Tryb.Cele Szkolnego Klubu Europejskiego:

    Rozwijanie zaineteresowań zagadnieniami Unii Europejskiej oraz państw do niej należących z uwzględnieniem Europy-Dziedzictwa Kulturowego.
    Przygotowanie uczniów do międzyszkolnych konkursów wiedzy o Unii Europejskiej.
    Zdobywanie informacji dotyczących naszej obecności w Unii Europejskiej poprzez radio, telewizję, Internet.
    Poznawanie kultury i historii, geografii państw członkowskich Unii Europejskiej.
    Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka, bezpieczeństwo.Zadania Szkolnego Klubu Eoropejskiego:

    Pogłębianie wiedzy, udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych o tematyce europejskiej.
    Reprezentowanie szkoły na  miejskich spotkaniach europejskich z okazji „Dnia Europy”
    Wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi szkolnymi klubami europejskimi w naszym mieście i poza nim.
    Współpraca z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, przedstawicielami miasta, województwa, regionu.
    Opracowywanie własnych biuletynów i prowadzenie strony internetowej klubu.
    Gromadzenie aktualnych informacji dotyczących wiedzy o Polsce i świecie.Organizacje współpracujące z klubem:

    Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „Euro-Centrum” w Piotrkowie Trybunalskim.
    Wydział Promocji i Rozwoju Miasta w Piotrkowie Tryb.